Alicja Maculewicz

dyplomowa praca magisterska pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Elżbiety Raszei, prof. UAP

Wydział Architektury i Wzornictwa

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu // 2020

Pamięć wody

Problem zachowania i wykorzystania infrastruktury hydrotechnicznej na przykładzie Kanału Mazurskiego